Skip to content

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Katse Design Oy (2790737-4)

Antinmutka 1
40930 Kinkomaa

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Jarkko Lemetyinen
jarkko.lemetyinen@katsedesign.fi
Puh. 050 575 0095

REKISTERIN NIMI
Katse Design Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä pidetään Katse Design Oy:n asiakkaista.  Rekisterin käyttötarkoitus on Katse Design Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden työtilausten käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Katse Design Oy:n asiakkaat ovat yrityksiä tai yhteisöjä, jolloin rekisterin sisältämät tiedot ovat organisaatiota tai sitä edustavien henkilöiden tietoja.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Laskutustiedot (Finago Oy:n tarjoamassa sähköisessä Procountor-järjestelmässä)
Yrityksen nimi
Y-tunnus tai vastaava
Postiosoite
Laskutusosoite

Yrityksen yhteyshenkilön sekä mahdollisesti yhden tai useamman yrityksen työntekijän tiedot yhteydenpitoon ja markkinointiin(MailChimp)
Yrityksen nimi
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite

REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ
Rekisterin tietoja käytetään laskutusta varten sekä yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään myös Katse Design Oy:n markkinoinnillisiin tarkoituksiin.

PÄÄSY TIETOIHIN JA TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisteriin on pääsy Katse Design Oy:n rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä sekä Katse Design Oy:n käyttämällä tilitoimistolla on pääsy laskutustietoihin. Sähköiset järjestelmät (Procoutor ja MailChimp) sijaitsevat suojatuilla palvelimilla. Rekistereihin kirjautuminen tapahtuu salasanalla ja se toteutetaan aina suojatulla yhteydellä.

Asiakasrekisterin tiedoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien siltä osin kun kirjanpito- ja laskutustoimia suoritetaan Katse Design Oy:n käyttämien palveluntarjoajien toimesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus ja asiakkaan palveluiden tuottaminen sitä edellyttää.

TIETOJEN OIKAISU
Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty 21.5.2018

Back To Top